SOM EL MON

Les desgracies que estan assolant a gran part de la Terra: Haití, Chile, Perú, China, Japó, etc., aixina com la sempre l'eterna Africa, nos te que fer reconsiderar la nostra postura i ajuda respecte a tots estos fets, sense oblidar-se de nosatros mateixa, dels nostres, que es lo que tenim mes prop.

En homenage ad ells, en la musica tenim la ferramenta que unix als Pobles i als seus habitants, per aixo vos invite a escoltar -i llegir la lletra de la canço- per a concienciar-nos en els problemes, per si podem ajudar.

SOMOS EL MUNDO ( Canço en Espanyol )


WE ARE THE WORLD ( Canço en angles )

miércoles, 17 de febrero de 2010

LES TRADICIONS MANISERES: L'IDIOSINCRASIA D'UN POBLE, LA SEUA HISTORIA, CULTURA, PATRIMONI I TRADICIONS DE LA MILENARIA CIUTAT DE MANISES.

Manises, Breçol de la Ceramica

Tradicio -del llatí traditio, traditions- es segons el Diccionari de la Llengua Espanyola: "Comunicación o transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, hecha de padres a hijos al correr de los tiempos y sucederse las generaciones, . . . . . . doctrina, costumbre, etc., conservada en un pueblo, una comunidad, etc., por transmisión de una generación a otra."

En est any 2010, que comença, existixen dies senyalats per als manisers. Alguns son d'ambit general de la ciutadania, que es celebren o commemoren per tota una Nacio, i atres son unica i exclusivament per als manisers, que a lo llarc de la seua Historia, han guardat i celebrat -en un dia o data- en concret.

Les tradicions que vaig a nomenar van a ser de tot tipo: Social, Cultural, Economic, Religios i Politic, ya que tot este conjunt d'aniversaris o recorts -tots junts- fan que un Poble, com es el Nostre ( en la seua idiosincrasia particular ), han forjat lo que hui en dia conegam i amem.

Es van a incluore celebracions antigues, modernes i contemporanees, i tal vegada algunes hagen segut uniques, sols han tingut lloc un dia o dies, pero per l'importancia o resò que varen tindre, val la pena que apareguen.

Tenim que donar les gracies -com sempre- a tots els que han contribuït a que aço fora possible, als que varen tindre la visio i clarividencia de deixar, ya siga de paraula i sobre tot per escrit o en imagens, les costums i tradicions de la Nostra Ciutat. Als que han investigat -o estan investigant- i estan traguent a la llum lo que no es sabia o que no estava documentat.

Vaja des d'aci, el meu reconeiximent pel treball desinteressat i altruiste que fa que Manises tinga al seu abast tota esta informacio i documentacio que d'atra manera haguera segut impossible.

Manises, Febrer de 2010.
Pepe Esteve i Navarro

http://manisesonline.blogspot.com
c-e: manisesonline@ono.com


PD: Per a mes informacio sobre Manises:

Tambe t'invite a visitar:

Manises, Cifesa 1940

01 GINER / ENERODIA 1: PRIMER DIA DE L'ANY.
Festa que servix per a reunir-se la familia, passar un dia junts -menjant-se una bona paella- i felicitant-se, al mateix temps que mos desijem molta Salut i un bon Any Nou.


DIA 5: DIA DELS REIS/REIXOS.
Per la nit els chiquets i majors, esperen a Melchor, Gaspar i Baltasar que'ls porten els joguets i regals -si s'han portat be durant l'any-, en cas contrari els porten carbó. El 99 % dels majors i menuts s'han portat be i els regals els fan feliços a tots: Chiquets, pares, mares, abuelos-yayos i a tota la familia.


DIA 6: DIA DELS REIS/REIXOS.
Dia de festa gran per als chiquets. Aprofiten per a jugar en tot lo que'ls s'han deixat.


DIA 15 AL 18: FIRA DE MUNDO REGALO.
Esta Fira es va celebrar en l'any 1982 i era un alvanç de les atres fires comercials que es celebraven en Valencia, Madrit i Barcelona.
Es va promoure pels ceramistes de Manises, que baix el paraigües d'AVEC, Asociacio Valenciana d'Empresaris de Ceramica, portà avant este Certamen.
Encara que'ls resultats foren aceptables -sent la primera vegada que es fea- la direccio de la Fira Valencia, no volgue que es continuara fent.
+ info en www.manisesonline.com/laceramica.pdf


DIA 16: FESTA DE SANT ANTONI
Este dia es repartixden entrepans, en tomata/tomaca, botifarra i llonganiça a tots els assistents per part dels Clavaris.


DIA 17: FESTA RELIGIOSA DE SANT ANTONI.
Missa cantà, voltejos de campanes, disparaes, i la bendicio dels animals.


DIA 22: FESTA EN VALENCIA DE SANT VICENT MARTIR, PATRÓ DE VALENCIA.


HISTORIA, VIDA I MORT DE SANT VICENT MARTIR
VIDEOS IMPORTANTS:

Pelegrinacio, Cami-Nova Ruta de Sant Vicent Martir:


Martiri de Sant Vicent Martir:


Festa Religiosa del dia de Sant Vicent:DIA 22: DIA DELS PIXAVINS.
Per ser la Festa de Sant Vicent, Patró de Valencia Ciutat, en Manises -que es dia de treball- era visitada per numeroses families i persones en general. Visitaven les fabriques, els tallers i les tendes de ceramica venien l'alfareria manisera.


DIA 23: MISSA EN LLENGUA VALENCIANA ( QUART DISSABTE DE CADA MES ) A LES 20:00 HORES EN L'IGLESIA DE SANT JOAN BATISTE.

02 FEBRER / FEBRERO


DIA 2: LA CANDELARIA.
Bendicio/benediccio dels ciris.


DIA 3: SANT BLAI.
Sant Blai Glorios, protector dels mals de la gola, i al qui se l'invoca quan algu tus o esta costipat. Es prenen coquetes, resant abans un "padrenuestro".


DIA 5: SANTA AGUEDA.
La plantà de l'alfabega, per a que en el mes d'agost estiga en ple desenrroll.


DIA 14: SANT VALENTI, EL DIA DELS ENAMORATS EN TOTA ESPANYA. PER ALS VALENCIANS ES EL NOU D'OCTUBRE.
Regals i obsequis entre els enamorats.


DIA 20 I 21: CARNESTOLTES.
Alegria, disfrassos, cants, musica i entre els menuts i majors. Pasacarrers en tota classe d'adorns i perinfolls. Alegria general.


DIA 27: CAVALCATA DEL NINOT.
En est any 2010, hui dissabte, es celebra la Cavalcata del Ninot, a on les 11 comissions de les Falles de Manises, ixen al carrer i -en satira i ingeni- oferixen al Poble creacions uniques i desenfadades en retalls quotidians de la nostra vida.


DIA 27: MISSA EN LLENGUA VALENCIANA ( QUART DISSABTE DE CADA MES ) A LES 20:00 HORES EN L'ESGLESIA DE SANT JOAN BATISTE.

03 MARÇ / MARZODIA 13 AL 19: SEMANA FALLERA.
La Festa Gran dels Valencians. Les falles constituïxen el referent mes universal de les festes valencianes. En Manises existixen 11 comissions falleres en sa corresponent falla:

FALLA MANISES
FALLA CENTRE
FALLA EL CARMEN
FALLA TRINQUET
FALLA NOSTRA
FALLA PENSAT I FET
FALLA PLAÇA DEL MERCAT
FALLA SOCUSA FOC I FESTA
FALLA BARRIO SAN FRANCISCO
FALLA LLUM I SOROLL-ALAMEDA
FALLA SANTA FÉLIX

Fora de concurs i programa esta la
FALLA DE L'AJUNTAMENT

i cadascuna en el seu casal, es reunix de festa tota la semana, fent dinars i sopars preparats per ells mateixa, destaca el tradicional Concurs de Paelles.

Molts son els moments mes importants d'una festa: La Plantà, l'Ofrena a la Mare de Deu, els Passacarrers en cornetes i tambors ( per ad aixo estan tot l'any ensajant ), els espectaculs en els casals, les disparaes, les mascletaes, i per ultim la Cremà de la Falla, que obri la porta a preparar la Falla de l'any següent.

Tot aço es reflectix en un llibret de falla que cadascuna edita i a on es detalla en qué consistix el temari de la falla d'eixe any.


DIA 13: PREGÓ DE LA SEMANA SANTA MANISERA.
Hui, dissabte dia 13 de 2010, te lloc el Pregó de la Semana Santa Manisera a les 18:30 hores en l'Auditori Germanies de Manises.

El Pregoner d'est any és En Josep Lluis de Tomas i la distincio es per a En Francisco Gimeno Botet, de la Germandat de la Soletat - Els Negres ".

2010: INDORMACIO SOBRE EL PREGÓ DE LA SEMANA SANTA:

Est acte es el primer acte important de la Nostra Semana Santa i es el punt de partida que finalisara en els actes i provessons de la Semana Santa Manisera.


DIA 20: MISSA EN LLENGUA VALENCIANA ( ENCARA QUE ES DEVIA DE FER EL QUART DISSABTE DE CADA MES, EN ESTE MES DE MARÇ S'ALVANÇA AL DIA 20 -TERCER DISSABTE D'ESTE MES- PER MOTIU DE LA SEMANA SANTA ) A LES 20:00 HORES EN L'IGLESIA DE SANT JOAN BATISTE.


DIA 26: COMENÇA LA SEMANA SANTA MANISERA. PROGRAMA D'ACTES RELIGIOSOS.
DIA 28: DUMENGE DE RAMS.


DIA 29: DILLUNS SANT.
DIA 30: DIMARTS SANT.
DIA 31: DIMECRES SANT

04 ABRIL / ABRIL

PROGRAMA DE LA SEMANA SANTA MANISERA.
Encara que la S.S.M. ha començat en Març, el passat divendres dia 26, en este mes d'abril tambe s'oferix el programa sancer.

En este mes:

DIA 1: DIJOUS SANT.
DIA 2: DIVENDRES SANT.
DIA 3: DISSABTE SANT.
DIA 4: DUMENGE DE RESURRECCIO. L'ENCONTRE GLORIOS.

2010: INFORMACIO SOBRE EL DUMENGE DE PASQUA:

Puncha damunt de l'image per a vore-la a plana sancera

DIA 2: ANIVERSARI DE LA CONSTRUCCIO DE L'IGLESIA DE SANT JOAN BATISTE.


SEMANA SANTA MANISERA:
Durant este mes d'Abril te lloc la celebracio de la Semana Santa Manisera.
No tots els anys toca igual, per eixemple en este 2010, el dia 1 d'abril es Dijous Sant i el 2 Divendres Sant.
El Dissabte Sant es celebra la Nit de Gloria en el tradicional volteig de campanes i les traques i cohets en la plaça de l'Iglesia.
Finalisant el dumenge 4 d'abril como el Dumenge de Pasqua de Resurreccio, on te lloc l'Encontre Glorios en les germandats juntant-se en la Plaça de l'Iglesia. El Senyor Retor es dirigix a tot els presents i al poble en general beneint el terma, les cases i a tots els cristians. Posteriorment totes les germandat es dirigixen a la Casa Residencia a on fan obsequis per al majors i els feliciten les Pasqües.

Abans, fa mes de 25 anys, per la decada dels anys 1980, despres de l'Encontre Glorios, tenia lloc l'eixida al camp o a les casetes de camp, a menjar-se la "MONA DE PASQUA" o "PANQUEMAO". Tots els amics i amigues anavem a jugar i passar unes vespraes divertides botant la corda i a tota classe de jocs tipics de l'epoca.

Posteriorment tot aço s'ha perdut per les circumstancies de la faena i el quefer de cada dia, i sols es celebra el Dumenge de Pasqua, ya que el dilluns i dimats -segon i tercer dia de Pasqua- es dia de treball i les obligacions no heu permitixen.

En este mes d'Abril, per la mitat de mes, tenia lloc la celebracio de CEVIDER, Fira Internacional de la Ceramica, Vidre i Elements Decoratius, a la que molts fabricants de Manises acodien. Durava casi una semana i en ella s'exposaven totes les novetats que durant tot l'any s'estaven preparant en els tallers, els dissenyadors i pintors.


DIA 12: SANT VICENT FERRER, EL COMBREGAR D'IMPEDITS.
Tots els anys es este dia es celebra el Combregar d'Impedits, es Festa, i despres de la Missa -que es celebra en Llengua Valenciana- a l'hora de la Comunio, el retor ix al carrer a donar-la a totes les persones que per edat, impediment o malaltia no poden acodir a Combregar.

Previament, el dissabte anterior, es recorre el poble en una campana anunciant l'itinerari de la provesso, un itinerari que es fa d'acort en el domicilio dels que va a rebre la comunio.

2010: INFORMACIO SOBRE EL COMBREGAR D'IMPEDITS:FIRA DEL LLIBRE EN MANISES

Este dissabte 24 i dumenge 25 d'abril de 2010, te lloc en la Plaça Rafael Atard de Manises, la tradicional Fira del Llibre. L'horari es de 10:00 a 14:00 i de 17:00 a 21:00 hores.

Aproximadament acodixen una vintna de firmes: Editorials, papereries, associacions culturals i municipals, que oferixen les novetats de l'ultim any.

Dos Associcions Maniseres: L'Ateneu Cant i Fum i El Centenar de la Ploma, oferixen -des del primer dia de la convocatoria- llibres en Idioma Valencià.

L'any passat, 2009, varen fer la presentacio i firma de EN TRELLAT I EN SAÓ, El Refraner Valencià de Joan Benet, qui estigue firmant llibres en la caseta.

Per a mes informacio sobre els llibres que estaran a la venda:

Llibres de Manises i la seua Historia:


Llibres sobre el teatre valencià:


Llibres sobre l'Historia dels Valencians:


2009: Reportage de la Fira del Llibre:DIA 24: MISSA EN LLENGUA VALENCIANA ( QUART DISSABTE DE CADA MES ) A LES 20:00 HORES EN L'IGLESIA DE SANT JOAN BATISTE.

05 MAIG / MAYOSERENATES DE MAIG


DIA 3: LES CREUS DE MAIG.


DIA 9: FESTA A LA VERGE DELS DESAMPARATS.


DIA 16: FESTA A LA VERGE DEL DESAMPARATS EN MANISES.


DIA 22: MISSA EN LLENGUA VALENCIANA ( QUART DISSABTE DE CADA MES ) A LES 20:00 HORES EN L'ESGLESIA DE SANT JOAN BATISTE.


DIA 28 MISSA DE DOBLA A SANTA FELIX.


DIES 30 I 31: LES XL HORES ( DES DE 1864 )

06 JUNY / JUNIO

DIA 1: ULTIM DIA DE LES XL HORES.

DIA 10: FESTA DEL "CORPUS CRISTI"

DIA 23: EN LA VESPRA DE SANT JOAN BATISTE, PATRÓ DE MANISES, ES COLOQUEN ELS HOMS I EL ROLLO EN LA FRONTERA DE L'IGLESIA.

DIA 24: FESTA RELIGIOSA DEL PATRÓ DE MANISES, SANT JOAN BATISTE.

DIA 26: MISSA EN LLENGUA VALENCIANA ( QUART DISSABTE DE CADA MES ) A LES 20:00 HORES EN L'IGLESIA DE SANT JOAN BATISTE.